Projekt Integrální taktový grafikon v ČR

„Nejsme žádný modrý gumy.“
Tomáš Záruba

Projekt Integrální taktový grafikon v ČR (17X1IG, 17X2IG) je určen pro studenty oboru Management a ekonomika dopravy a telekomunikací (MED) bakalářského studia, resp. v navazujícím magisterském programu oboru Logistika a řízení dopravních procesů / Logistika, technologie a management dopravy (LA/LO).
Projekt garantuje Ústav logistiky a managementu dopravy (K617).

Jít na

Co to je takt?

Taktový jízdní řád je způsob organizace zejména veřejné osobní dopravy. Využití najde nejen na železnici, setkat se s ním můžete například i na páteřních linkách v autobusové dopravě. Taktový jízdní řád je založen na pevném intervalu linek (doba taktu), které se potkávají v taktových uzlech, kde je mezi nimi umožněn vzájemný přestup. Tyto linky mají navíc jednotnou osu symetrie, což znamená, že návaznosti uskutečnitelné v jednom směru mohou proběhnout i při cestě zpět.

Uveďme si jednoduchý příklad. Vždy v celou hodinu (X:00) se vlaky potkají v uzlu, cestující mohou přestoupit na libovolný spoj. Krátce po celé hodině se vlaky vydají na cestu. Po uplynutí poloviny doby taktu (při hodinovém taktu tedy v X:30) se potkají protisměrné spoje dané linky, na jednokolejné trati dochází ke křižování. Krátce před následující celou hodinou se vlaky opět sjedou do uzlu, aby mohly být uskutečněny stejné přestupní vazby, jako předešlou hodinu.

Proč byste měli jít k nám?

Chcete být tam, kde se něco děje? Zajímáte se o jízdní řády? Chcete se něco naučit a něco vytvořit? Pak jste na správné adrese!
O co byste přišli, pokud byste nevyužili naši lákavou nabídku?

 • Možnost pracovat pro sektu matematických šílenců na něčem, co jim bohužel nikdy neprojde, ale oni to furt budou zkoušet.
 • Rok datlování tabulek dopravních údajů do německy nadávajícího programu.
 • Jeho následný překlad.
 • Seznamování se s německým a švýcarským modelem taktu formou překladů tamních zábavných vyhlášek a zákonů a jejich srovnávání s naší „legislativou“.
 • Veselé čmárání barevných čar na mapě sítě pro vlastní potěšení (říká se tomu plánování sítě dálkové dopravy, nebo plánování linek).
 • A samozřejmě několik bezesných nocí, když vám vaše představy při sestavě grafikonu na počítači prostě nevyjdou a musíte začít několikrát znova.
 • Hraní veselých pestrobarevných hazardních karetních her na život a vyhazov.
 • O takových samozřejmostech jako je nošení občerstvení starším soukmenovcům na schůzky projektu jistě není třeba psát doširoka, že?
 • A mnoho dalšího veselého, samozřejmě dobře míněného, uslyšíte na téma vaší práce od svých kolegů, říká se tomu konstruktivní kritika :-)

Nezaujalo? Pak se ovšem prosím vraťte odkud jste přišli, protože je to vaše poslední šance. Kromě toho to není až tak úplně pravda, protože vás samozřejmě potřebujeme na něco „zcela“ jiného, že?

 • Nové myšlenky do studií pro naše partnery - tedy povětšinou kraje a zahraniční dopravce.
 • Pomoc s údržbou databází tratí SŽDC (aktualizace, tedy povětšinou snižování rychlostí, atd.).
 • A mnoho a mnoho dalšího veselého i hravého - prostě přesně to, co byste si mohli o nejlepším možném projektu vůbec pomyslet!

Schůzky projektu

Náš projekt se schází pravidelně jednou za 14 dní. U lahodných chlebíčků diskutujeme o aktuálních problémech veřejné dopravy nebo konzultujeme bakalářské a diplomové práce.