Pojďme zlepšovat veřejnou dopravu! Vítejte v taktu.

Projekt 17X1IG:
Integrální taktový grafikon v ČR

Veřejná doprava postrádá oproti dopravě individuální časovou a prostorovou dostupnost. V rozvinutém území může ale nabídnout chytrou síť přestupních vazeb mezi linkami a dopravními mody v pravidelných intervalech - taktový grafikon. Cílem projektu je koncepce hierarchické nabídky funkčních vrstev obsluhy území veřejnou dopravou s páteřní železniční dopravou - od predikce přepravních vztahů přes modal split po konstrukci jízdních řádů a provozní technologii, včetně dlouhodobé optimalizace jízdních řádů, vozidel, infrastruktury a dispečerského řízení.

Projekt 17X1KC:
Konkurenceschopná veřejná doprava

Linková, městská a železniční doprava je většinou objednávána a hrazena výkonově (za odjeté kilometry), i když většina nákladů je fixních (za vozidlo, řidiče ve směně atd.). Cílem projektu je naučit se využít disponibilní prostředky od zlepšení nabídky spojení po přípravu komplexních podkladů pro výběr dopravce. Jde nám především o makroskopické dopravní modelování a návrh nabídky ve veřejné dopravě.

Projekt 17X1RN/TN:
Rozvoj / Technologie železniční nákladní dopravy

Většina železniční sítě vznikla díky nákladní dopravě. Ta však nyní čelí jak konkurenci silniční dopravy, tak nedostatečné kapacitě dráhy na mnoha páteřních tratích intenzivně využívaných osobní dopravou. V ČR je přitom trh na straně dopravců plně liberalizován a převod dopravy zpět na železnici je strategickým cílem EU i státu, i když to současné stavební projekty příliš nezohledňují.

Jak získat atraktivní a flexibilní trasy pro nákladní vlaky, aniž bychom omezovali taktovou osobní dopravu – dálkovou i příměstskou – a cpali nákladní vlaky do „děr“ v taktu? Ano, jde to i jinak a lépe!

Taktový grafikon

„Sliby a jízdní řády jsou k tomu, aby se nedodržovaly.“ Jonathan Swift

Již od konce minulého století působí při Dopravní fakultě ČVUT v Praze skupina dopravních nadšenců, kteří se snaží udržet v domácích zemích tradičně vysoký podíl cestujících ve veřejné dopravě a tradičně vysoké hodnocení kvality veřejné dopravy v ČR v rámci zemí EU. Základním nástrojem konkurenceschopnosti veřejné dopravy proti stále disponibilnější individuální dopravě je časová a prostorová dostupnost. Klíč tedy leží na straně atraktivní nabídky. Při omezených zdrojích ale zjevně nelze jezdit dostatečně často odevšad všude přímo. Pro základní nabídku dopravní obsluhy území je proto vhodné použít metodiku taktového grafikonu s promyšlenou sítí linek různého dopravního určení a jejich návaznostmi v uzlech.

Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Českými drahami se podařilo prosadit tuto koncepci osvědčenou především v německy mluvících zemích v dálkové dopravě v ČR. Postupně ji vzaly za svou i mnohé kraje a těžiště naší práce se tak posunulo k dopravě regionální, ale i příměstské a městské. Limity kapacity současné dopravní infrastruktury pak zapříčinily potřebu řešit i dopravu nákladní v souladu s prioritami dopravní politiky státu. Pro další rozvoj této koncepce je přitom nezbytné pracovat nejen s vlastní nabídkou (jízdním řádem), ale plánovat ji společně s novými vozidly, návrhy úprav a dostavby dopravní infrastruktury a metodikou řízení provozu na ní.

Nyní máte příležitost se připojit i vy a společně řešit problémy veřejné dopravy třeba tam, kde to dobře znáte!

Poslední diplomky a bakalářky

Koncepce aglomerační železnice v Poodří

Fridrišek, Petr; bakalářská práce; 2017

Prověření prodloužení linky S91 IDS JMK do Myjavy

Mazel, Dominik; bakalářská práce; 2017

Autobusové linky v aglomeraci města Olomouce

Metelka, Stanislav; bakalářská práce; 2017

Vašíček, Rostislav

Vymezení páteřních linek veřejné dopravy v kraji Vysočina

Vašíček, Rostislav; bakalářská práce; 2015


Ještě lepší projekty, než jste čekali!